Naš tim

dr Nikola Agbaba, kardiolog Novi Sad

Mr. sci. med. Nikola Agbaba

Dr Agbaba je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu,1979. godine. Specijalizirao je internu medicinu, 1988. godine. Magistarske studije je završio 1995.godine i iste godine upisao specijalističke studije.

Godine 1999. je položio specijalistički ispit iz oblasti kardiologije.

Radio u Vojnoj bolnici u Petrovaradinu, na internom odeljenju kardiologije od 1993. do proleća 2018.

Spec. interne medicine subspec. kardiologije
dr Borislav Dolamić, Internista Novi Sad

dr Borislav Dolamić

Dr Borislav Dolamić je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine i nakon završenog staža, položio državni ispit 2009. godine.

Svoje radno iskustvo je stekao u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, gde 2013. godine započinje specijalistični staž u oblasti Interne medicine.

2018. godine je završio specijalizaciju Interne medicine.

internista

 

dr Dušan Tomić, Internista - Endokrinolog Novi Sad

Dr Dušan Tomić

Dr Tomić je medicinski fakultet završio u Novom Sadu 2001. godine. Od 2003. godine zaposlen na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničkog centra u Novom Sadu.

Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine.

Specijalizaciju iz interne medicine završio 2009. godine, a subspecijalizaciju iz endokrinologije 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Internista - Endokrinolog
Prof. dr Stevan Trbojević, Gastroenterolog hepatolog  Novi Sad

Prof. dr Stevan Trbojević

Profesor dr Stevan Trbojević jedan je od vodećih gastroenterologa na ovim prostorima. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu, kao i specijalizaciju iz interne medicine (1991) i subspecijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije (1994). Doktorirao je u Foči 2003. godine.

Stručno se osposobljavao u domaćim i stranim centrima.

Član je Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, Udruženja gastroenterologa i hepatologa Republike Srpske, Udruženja gastroenterologa i hepatologa Srbije, Srpskog lekarskog društva – Društvo lekara Vojvodine.

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova i projekata. Glavni istraživač u više kliničkih studija ispitivanja lekova.

Gastroenterolog hepatolog

 

dr Milica Kozomora, nefrolog Novi Sad

dr Milica Kozomara

Dr Milica Kozomara je završila Medicinski fakultet 1999. godine i specijalizirala u oblasti interne medicine 2005. godine. Radno iskustvo stekla na klinici za nefrologiju VMA u Beogradu.

Užu specijalizaciju u oblasti nefrologije je završila 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Internista-nefrolog
dr Kristina Tot Vereš, pneumoftiziolog Novi Sad

dr Kristina Tot Vereš

Dr Kristina Tot Vereš je Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 1999. godine.

Specijalističke studije iz pneumoftiziologije je završila 2008. godine, a doktorske studije  2017. godine.

Kao doktor medicine radila je u Bečeju do 2008. godine. Kao specijalista pneumoftiziolog je radila u Vojnoj bolnici do 2016. godine i od tada je zaposlena u Institutu za plućne bolesti Sremska Kamenica.

Specijalista pneumoftiziolog

 

PMr sci. Med. Dr Olga Supić, radiolog  Novi Sad

Mr sci. Med. dr Olga Supić

Dr Olga Supić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1978 godine. Specijalističke studije iz oblasti radiologije je završila 1988, a magistraturu 1994 godine.

Nakon završenih osnovnih studija medicine radila je kao lekar u domu zdravlja Ada do 1988. godine kada nakon završene specijalizacije počinje da radi kao radiolog, a potom i kao šef kabineta uz ultrazvuk u Institutu za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica.

Radiolog
dr Mira Medić, radiolog Novi Sad

dr Mira Medić

Dr Mira Medić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1979. godine. Nakon toga se zaposlila u Bačkoj Topoli gde je radila do 1987. godine kada počinje specijalističke studije iz oblasti radiologije i prelazi da radi u Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica. Specijalistički ispit je položila 1990. godine i radila je kao radiolog na Institutu sve do odlaska u penziju 2017. godine nakon čega nastavlja sa svojim poslom u privatnoj praksi.

Rediolog

 

Dr Vesna Perišić, radiolog  Novi Sad

dr Vesna Perišić

Dr Vesna Perišić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1985. godine. Specijalizaciju iz oblasti radiologije je završila 1995. godine. Iste godine se zapošljava u Vojnom medicinskom centru u Novom Sadu gde od 2000. godine radi kao načelnica radiologije.

Radiolog
dr Ljubica Dražić, radiolog Novi Sad

dr Ljubica Dražić

Dr Ljubica Dražić je završila Medicinski fakultet u Beogradu 1996. godine. 2006 godine je specijalizirala iz oblasti radiologije.

Od 2000 godine do početka 2019. je bila zaposlena u RTG službi Doma zdravlja Novi Sad, a nakon toga prelazi da radi u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti u Novom Sadu.

Radiolog

 

dr Sofija Sekulić, radiolog Novi Sad

dr Sofija Sekulić

Dr Sofija Sekulić završila je studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Specijalizaciju iz oblasti radiologije je završila u Kliničkom centru Srbije 1996. godine.

Od 1998. godine je zaposlena u RTG službi Doma zdravlja Novi Sad.

Radiolog

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad