Neurologija

Neurologija Novi Sad - Cardios Novi SadNeurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema. Ona se bavi ispitivanjem i pregledom neuroloških pacijenata, obavljanjem dijagnostičkih procedura, postavljanjem dijagnoze i lečenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima.

Pregled obavlja lekar specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema: mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića.

Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, uzimanje anamneze, ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera.

Na osnovu nalaza opšteg i neurološkog pregleda i postojeće medicinske dokumentacije daje se predlog za eventualnu dalju dijagnostiku i lečenje.

Ukoliko osetite neki od sledećih simptoma javite se neurologu:

 • Glavobolja, bolovi u predelu lica
 • Vrtoglavica, nesvestica, gubitak svesti
 • Poremećaji hoda, nestabilnost, zanošenje
 • Iznenadni padovi bez gubitka svesti
 • Grčevi ruke, noge, jedne strane tela ili čitavog tela
 • Poremećaji govora, poremećaji gutanja, poremećaji mirisa
 • Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha
 • Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, poremećaji očnih kapaka
 • Slabost jedne ruke i/ili noge, odnosno obe ruke i/ili noge, slabost jedne strane tela
 • Otežani pojedinačni pokreti, otežani pokreti svih ekstremiteta
 • Nevoljni pokreti bilo kog dela tela
 • Trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje u obe noge ili obe ruke
 • Trnjenje jedne strane tela.
 • Poremećaji spavanja, nesanica
 • Zaboravnost, prolazna ili stalna
 • Naglo nastali poremećaji orijentacije, pažnje, opažanja
 • Bolovi u mišićima, poigravanje mišića, propadanje mišića
 • Problemi sa mokrenjem ili stolicom, ukoliko su isključeni drugi uzroci.
 • Preterano zamaranje, bez drugog uzroka

Pregled neurologa Novi Sad - CardiosU poliklinici Cardios pregled možete zakazati kod neurologa dr Dmitar Vlahovića.

Pregled neurologa možete zakazati putem maila ili telefonom. Kontakt podaci su Vam dostupni na našoj kontakt stranici.