Opšta medicina

Opšta medicina je grana medicine koja se bavi primarnom zdravstvenom zaštitom , čija je osnovna uloga promocija, unapređenje, kontrola, očuvanje i zaštita zdravlja stanovništva. Aktivnosti opšte medicine su pružanje preventivnih i kurativnih zdravstvenih usluga. To je služba na izvoru otkrivanja i lečenja najčešćih obolenja i stanja, takođe leči i brine o hroničnim nezaraznim obolenjima, ali se bavi i preventivnom medicinom, porodičnim pregledima i zdravstvenim obrazovanjem.

Pregled lekara opšte prakse podrazumeva uzimanje anamneze (sadašnje bolesti, lične, porodične anamneze), razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, alergijama, navikama, faktorima rizika.
Klinički pregled po organskim sistemima ili ciljani pregled u zavisnosti od aktuelnih tegoba najčešće podrazumeva: pregled ždrela, auskultaciju pluća i srca, merenje TA i po potrebi EKG snimak, palpatorni pregled abdomena, neurološki pregled.
Na osnovu svega navedenog, kao i uvida u postojeću medicinsku dokumentaciju, lekar postavlja dijagnozu, predlaže terapiju ili ukoliko je neophodno upućuje pacijenta na dodatne preglede i laboratorijske analize.

Ukoliko imate prehladu, povišenu temperaturu, probleme sa kašljem ili se jednostavno ne osećate dobro, prvo se javite lekaru opšte prakse. Uloga specijaliste opšte prakse je da pruži primarnu zdravstvenu zaštitu. Nakon detaljnog pregleda, lekar odlučuje da li je pacijentu potreban dodatni specijalistički pregled i predlaže sve dalje korake u lečenju pacijenta.
Opšta medicina podrazumeva široku lepezu medicinskih usluga, a prema brojnim istraživanjima čak 80 odsto svih zdravstvenih problema se rešava na nivou opšte medicine.

Iz oblasti opšte medicine pružamo sledeće usluge:

  • Opšti pregledi odraslih
  • Pregledi lekara opšte medicine sa EKG-om
  • Dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti
  • Praćenje hroničnih nezaraznih bolesti
  • Davanje intramuskularne i intravenske terapije
  • Davanja infuzionih rastvora
  • Upućivanje na laboratorijske pretrage
  • Upućivanje specijalistima drugih oblasti

Pregled lekara opšte prakse Novi Sad - CardiosU poliklinici Cardios pregled lekara opšte prakse možete zakazati kod:

Pregled lekara opšte prakse možete zakazati putem maila ili telefonom. Kontakt podaci su Vam dostupni na našoj kontakt stranici.