„Bolje sprečiti nego lečiti“ – značaj sistematskih pregleda

BOLJE SPRECITI NEGO LEČITI - Značaj sistematskih pregledaSećate li se sistematskih pregleda u osnovnoj školi? Uzbuđenja, laganog straha od lekara i vakcine, zadovoljstva kada vam je saopšteno da je sve u redu i da ste zdravi? Koliko je decenija prošlo od tad? Kada ste poslednji put obavili detaljan sistematski pregled? Da li ste zapustili svoje zdravlje i javljate se lekaru samo ako imate izražene tegobe? Ako ja Vaš odgovor na ova pitanja “Da” pozivamo Vas da pročitate tekst koji sledi.

Statistički podaci u našoj zemlji ukazuju na poražavajuću činjenicu da je kultura preventivnih sistematskih pregleda još uvek na veoma niskom nivou. Obavezni sistematski pregledi završavaju se sa periodom školovanja. Svrha preventivnih pregleda ogleda se u sprečavanju pojava bolesti, kao i u njihovom ranom otkrivanju kada postoji šansa za uspešno izlečenje. Istraživanja pokazuju da se preko 80% oboljenja može otkriti i izlečiti zahvaljujući upravo ranim, preventivnim pregledima.

Ljudski organizam je sistem međuzavisnih organa koji u sadejstvu čine da funkcionišemo normalno i zdravo. Upravo je zbog toga neophodno da mu se priđe holistički, odnosno da se posmatra kao jedinstvena celina. Takav pristup dobijate upravo na sistematskom pregledu. Briga o sebi ogleda se prvenstveno u brizi o sopstvenom zdravlju. Samo ako smo potpuno zdravi možemo se suočavati sa izazovima svakodnevnog života i brinuti o deci i porodici. Odgovornost za naše zdravlje na nama je samima.

Ne postoji ni jedan argument protiv odlaska na detaljan sistematski pregled. Postoje samo izgovori.

Hajde da vidimo kojim se to izgovorima služimo da bismo ih izbegavali i odlagali unedogled:

Ne možemo se pravdati nedostatkom vremena, jer, budimo iskreni prema sebi, toliko vremena uvek imamo, a često ga trošimo na prazne i beskorisne sadržaje. Sistematski pregled nam, naprotiv, štedi vreme, jer smo pošteđeni noćne more zakazivanja termina i višednevnih čekanja po hodnicima zdravstvenih ustanova,  lutajući od specijaliste do specijaliste.

Ne možemo se pravdati nedostatkom novca, jer vrlo dobro znamo da ako izdvojimo manju sumu novca sada, kada smo zdravi, sprečavamo izdvajanje znatno većih sredstava za lečenje neke eventualne bolesti ubuduće.

Nemojmo ga odlagati ni zbog straha od otkrivanja nekog oboljenja, jer je daleko veća verovatnoća da ćete sa sistematskog pregleda izaći nasmejani i sa velikim osećanjem olakšanja, nego kada vam neka bolest bude nažalost otkrivena u poodmakloj fazi. Suočite se se anksioznošću od odlaska na pregled i bićete ponosni na sebe što ste se poneli odgovorno i racionalno.

Sistematski pregledi i rani skrininzi se obavljaju sa ciljem otkrivanja i sprečavanja hroničnih i malignih oboljenja kod muškaraca i žena. Preporuka je da se obavljaju jednom godišnje. Za jedan dan, nakon prolaska kroz više dijagnostičkih, lakih i bezbolnih procedura, dobijate kompletan i detaljan izveštaj o vašem trenutnom zdrasvtvenom stanju, preporuke za dalje postupanje u smislu načina života, rekreacije i ishrane, kao i korigovanja štetnih navika. Eventualne ćete dobiti terapiju ili upute na detaljnije dijagnostičke procedure ukoliko postoji sumnja na određeno oboljenje.

Sistematski pregledi mogu biti individualni i grupni za preduzeća i grupe zaposlenih. Takođe, možete zakazati sistematski pregled za članove vaše porodice i tako pokazati najbolju brigu za zajedničko zdravlje.

Na pitanje koje je najbolje vreme ili doba godine za zakazivanje sistematskih pregleda, odgovor je-upravo sada! Prevencija je najbolji put do zdravlja.

 

Violeta Pivnički, dipl.psiholog

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa