Interna medicina

Interna medicina - Cardios Novi SadInterna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnjih organa.

Lekar čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom.

Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja.

Dijagnoza se u početku zasniva na anamnezi i kliničkom pregledu. Nakon uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda može se postaviti diferencijalna dijagnoza, ili lista mogućih dijagnoza koja odgovaraju postojećim simptomima. Dalje ispitivanje ide ka laboratorijskoj dijagnostici, metodama vizualizacije rentgen dijagnostika, ultrazvuk, CT, MR I drugo.

Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Internista traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja.

Internista će uraditi preoperativnu pripremu, pratiti vaš postoperativni tok, predložiće vam neophodne subspecijalističke preglede i pratiti vaše lečenje.

U poliklinici Cardios pregled možete zakazati kod:Interna medicina, Cardios Novi Sad

Pregled interniste možete zakazati putem maila ili telefonom. Kontakt podaci su Vam dostupni na našoj kontakt stranici.


Subspecijalizacije Interne medicine su: