Neurologija

Neurologija Novi Sad - Cardios Novi SadNeurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema. Ona se bavi ispitivanjem i pregledom neuroloških pacijenata, obavljanjem dijagnostičkih procedura, postavljanjem dijagnoze i lečenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima.

Pregled obavlja lekar specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema: mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića.

Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, uzimanje anamneze, ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera.

Na osnovu nalaza opšteg i neurološkog pregleda i postojeće medicinske dokumentacije daje se predlog za eventualnu dalju dijagnostiku i lečenje.

Ukoliko osetite neki od sledećih simptoma javite se neurologu:

 • Glavobolja, bolovi u predelu lica
 • Vrtoglavica, nesvestica, gubitak svesti
 • Poremećaji hoda, nestabilnost, zanošenje
 • Iznenadni padovi bez gubitka svesti
 • Grčevi ruke, noge, jedne strane tela ili čitavog tela
 • Poremećaji govora, poremećaji gutanja, poremećaji mirisa
 • Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha
 • Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, poremećaji očnih kapaka
 • Slabost jedne ruke i/ili noge, odnosno obe ruke i/ili noge, slabost jedne strane tela
 • Otežani pojedinačni pokreti, otežani pokreti svih ekstremiteta
 • Nevoljni pokreti bilo kog dela tela
 • Trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje u obe noge ili obe ruke
 • Trnjenje jedne strane tela.
 • Poremećaji spavanja, nesanica
 • Zaboravnost, prolazna ili stalna
 • Naglo nastali poremećaji orijentacije, pažnje, opažanja
 • Bolovi u mišićima, poigravanje mišića, propadanje mišića
 • Problemi sa mokrenjem ili stolicom, ukoliko su isključeni drugi uzroci.
 • Preterano zamaranje, bez drugog uzroka

Pregled neurologa Novi Sad - CardiosU poliklinici Cardios pregled možete zakazati kod neurologa dr Dmitar Vlahovića.

Pregled neurologa možete zakazati putem maila ili telefonom. Kontakt podaci su Vam dostupni na našoj kontakt stranici.

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa