Slider

Poliklinika Cardios Novi Sad – interna medicina, radiologija (ultrazvuk) i pedijatrija  u Novom Sadu

Poliklinika CARDIOS Novi Sad na čelu sa iskusnim kardiologom dr Nikolom Agbabom se nalazi u Novom Sadu.

U poliklinici CARDIOS Novi Sad na raspolaganju Vam je naš tim stručnjaka koji čine specijalisti iz oblasti interne medicine, radiologije i pedijatrije.

Poliklinika CARDIOS je opremljena savremenom opremom za dijagnostiku kardiovaskularnih, gastroenteroloških, endokrinoloških, nefroloških, hematoloških i drugih oboljenja.

Naš tim stručnjaka se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti. 
KardiologijaKARDIOLOGIJA

Kardiologija je grana medicine koja se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

U poliklinici Cardios pažnju posvećujemo  prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih poremećaja.

GastroenterologijaGASTROENTEROLGIJA

Gastroenterološka služba bavi se prevencijom i lečenjem oboljenja probavnog trakta, jetre, žučne kese i pankreasa.

U poliklinici Cardios na raspolaganju su ultrazvučna i  endoskopska dijagnostika.

EndokrinologijaENDOKRINOLOGIJA

U okviru endokrinologije lekar specijalista se bavi ispravnim radom endokrionog sistema.

Našim pacijentima su na raspolaganju vrhunski internisti-endokrinolozi sa višegodišnjim iskustvom.

NefrologijaNEFROLOGIJA

Nefrologija je grana interne medicine koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega.

U poliklinici Cardios možete obaviti kompletan nefrološki pregled uz savremenu dijagnostiku.

 


PulmologijaPULMOLOGIJA

Pulmologija je medicinska grana koja se bavi bolestima pluća i respiratornog sistema.

U poliklinici Cardios se mogu sprovesti dijagnostičke procedure koje su potrebne za postavljanje dijagnoze bolesti disajnih puteva.

HematologijaHEMATOLOGIJA

Hematologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i terapijom, ali i prognozom i prevencijom urođenih i stečenih poremećaja krvi.

U poliklinici Cardios su na raspolaganju hematolozi sa višegodišnjim kliničkim iskustvom.

RadiologijaRADIOLOGIJA

Radiologija je grana medicine koja se prevashodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno njihovom dijagnostikom.

U poliklinici Cardios možete obaviti kompletnu ultrazvučnu dijagnostiku koja predstavlja bezbolnu i neinvazivnu metodu.

PedijatrijaPEDIJATRIJA

Pedijatrija je oblast medicine koja se bavi lečenjem dece od rođenja pa sve do njihovog punoletstva.

U poliklinici Cardios su na raspolaganju pedijatri sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Domovima zdravlja, kao i na Institutu za zaštitu dece I omladine.


Preventivni pregledi

Prevecnija je pola zdravlja. Posvetite brigu svom zdravlju na vreme. Preventvni pregled obavite kod nas uz primenu najsavremenije dijagnostičke opreme.

Naši partneri

Dunav Osiguranje
Triglav osiguranje - Cardios Novi Sad
Uniqa osiguranje - Cardios Novi Sad

Wiener Stadische osiguranje - Cardios Novi Sad

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad