Pulmologija

Pulmologija Novi Sad - Cardios Novi SadPulmologija je predstavlja granu medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratornog (disajnog) sistema.

Sa sve većim tehnološkim razvojem , te pojavom većeg broja fabrika dolazi do sve većeg zagađenja vazduha. Ako se tome dodaju još i loše navike (pušenje, slaba fizička aktivnost i sl.) kao i bakterije i virusi, kojih je sve više u vazduhu, onda postaje jasno zašto se sve više ljudi javlja sa tegobama respiratornog (disajnog) sistema. Sve navedeno predstavlja uzročnike oboljevanja od plućnih bolesti i zahtevaju tretman pulmologa.

Pregledom lekara specijaliste pneumoftiziologa (pulmologa) procenjuje se funkcionalno stanje respiratornog trakta (disajnog sistema) i na osnovu tegoba i objektivnog nalaza predlažu se neophodne dijagnostičke procedure.

U našoj poliklinici CARDIOS Novi Sad moguće  je izvršiti kompjuterski precizno ispitivanje funkcije pluća (spirometrija). Po potrebi radi se ispitivanje funkcije pluća u fizičkom naporu (bronhoprovokacija). Takođe je moguća procena da li će i koliko disajni putevi reagovati na lek bronhodilatator (bronhodilatatorni test), kao i određivanje saturacije hemoglobina kiseonikom (pulsna oksimetrija).

Navedene dijagnostičke metode su neinvazivne i veoma značajne za:

 • postavljanje dijganoze:
  • bronhijalne astme,
  • hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP),
  • plućne fibroze
 • praćenje toka bolesti i odgovora na terapiju
 • procenu mogućnosti operativnog zahvata

Po izvršenom ispitivanju doktor daje predlog lečenja eventualno nađene respiratorne bolesti.

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod lekara pulomologa/pneumoftiziloga:

 • gušenje
 • otežano disanje, nedostatak vazduha, sviranje u grudima
 • kašalj (sa ili bez iskašljavanja sadržaja
 • iskašljavanje krvi
 • bol, stezanje ili pritisak u grudima (tokom disanja)
 • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu

Spirometrija

Alergologija

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad