Pulmologija

Pulmologija Novi Sad - Cardios Novi SadPulmologija je grana medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratornog (disajnog) sistema.

Sa sve većim tehnološkim razvojem , te pojavom većeg broja fabrika dolazi do sve većeg zagađenja vazduha. Ako se tome dodaju još i loše navike (pušenje, slaba fizička aktivnost i sl.) kao i bakterije i virusi, kojih je sve više u vazduhu, onda postaje jasno zašto se sve više ljudi javlja sa tegobama respiratornog (disajnog) sistema. Sve navedeno predstavlja uzročnike oboljevanja od plućnih bolesti i zahtevaju tretman pulmologa.

Pregledom lekara specijaliste pneumoftiziologa (pulmologa) procenjuje se funkcionalno stanje respiratornog trakta (disajnog sistema) i na osnovu tegoba i objektivnog nalaza predlažu se neophodne dijagnostičke procedure.

 

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod lekara pulmologa/pneumoftiziloga:

 • Gušenje
 • Otežano disanje, nedostatak vazduha, sviranje u grudima
 • Kašalj (sa ili bez iskašljavanja sadržaja
 • Iskašljavanje krvi
 • Bol, stezanje ili pritisak u grudima (tokom disanja)
 • Malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu

Iz oblasti pulmologije pružamo usluge dijagnostike:

 • Spirometrija
 • Bronhodilatatorni test
 • Alegrološko ispitivanje

U poliklinici Cardios pregled  pulmologa možete zakazati kod:

 • Dr Kristine Tot Vereš – pneumoftiziolog
 • Prof. dr Jelene Stanić – pulmolog-onkolog

Pregled pulmologa možete zakazati putem maila ili telefonom. Kontakt podaci su Vam dostupni na našoj kontakt stranici.

Spirometrija

Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test

Alergološko ispitivanje

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa