Cenovnik usluga poliklinike CARDIOS Novi Sad

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram)4.000,00
Ultrazvuk srca / Ehokardiogram2.900,00
24h Holter EKG2.800,00
Holter arterijskog krvnog pritiska2.500,00
Test opterećenja / Ergometrija3.000,00
Ehokardiogram + Ergometrija
5.800,00
EKG
500,00
Stres ehokardiografija
8.000,00
CFR test
8.000,00
Operativno mišljenje3.000,00

 

GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled3.000,00
Gastroskopija (bez anestezije)7.700,00
Gastroskopija(sa anestezijom)14.500,00
Kolonoskopija (bez anestezije)12.000,00
Kolonoskopija (sa anestezijom)18.500,00
Rektoskopija
3.000,00
Anoskopija3.000,00
Anoskopija sa intervencijom5.000,00
PH nalaz3.000,00

 

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Endokrinološki pregled3.000,00
Nefrološki pregled3.000,00
Hematološki pregled3.500,00
Specijalistički pregled3.000,00
Specijalistički pregled sa ultrazvukom5.000,00
Pulmološki pregled sa spirometrijom4.000,00
Alergološko testiranje
5.000,00
Specijalistički pregled štitne žlezde3.500,00
Punkcija štitne žlezde6.500,00

 

RADIOLOGIJA
Dopler karotida3.000,00
Dopler vena i arterija donjih extremiteta5.000,00
Dopler arterija donjih extremiteta3.500,00
Dopler vena donjih extremiteta3.500,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena2.500,00
Ultrazvuk donjeg abdomena2.500,00
Ultrazvuk urotrakta3.000,00
Ultrazvuk bubrega2.000,00
Ultrazvuk kompletan abdomen3.500,00
Ultrazvuk dojki3.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde2.500,00
Ultrazvuk mekih tkiva4.000,00
Ultrazvuk renalnih arterija4.000,00

 

PEDIJATRIJA
Pedijatrijski pregled (1 dete)3.000,00
Pedijatrijski pregled (2 deteta)4.000,00
Dečija kontrola1.500,00
Sistematski pregled dece
5.000,00
Inhalaciona terapija500,00
Ultrazvuk kukova3.000,00
Gastroenterološki pregled dece5.000,00
Eho srca kod dece4.000,00

 

SESTRINSKE INTERVENCIJE

I.M./I.V. injekcija
500,00
S.C. injekcija
300,00
Infuzija
700,00

 

OSTALO
Konsultacije2.000,00
Kontrola I
2.500,00
Kontrola II
3.000,00

 

SISTEMATSKI  PREGLEDI  ODRASLIH
Sistematski pregled za žene
12.000,00
Sistematski pregled za muškarce10.000,00

 

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad