Cenovnik usluga poliknike CARDIOS Novi Sad

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram) 3.300,00
Ultrazvuk srca / Ehokardiogram 2.900,00
24h Holter EKG 2.800,00
Holter arterijskog krvnog pritiska 2.500,00
Test opterećenja / Ergometrija 3.000,00
Ergo+Eho 5.800,00
EKG
500,00
Operativno mišljenje 3.000,00

 

GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 3.000,00
Gastroskopija (bez anestezije) 7.700,00
Gastroskopija(sa anestezijom) 14.500,00
Kolonoskopija (bez anestezije) 12.000,00
Kolonoskopija (sa anestezijom) 18.500,00
Rektoskopija
3.000,00
Anoskopija 3.000,00
Anoskopija sa intervencijom 5.000,00
PH nalaz 3.000,00

 

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Endokrinološki pregled 3.000,00
Nefrološki pregled 3.000,00
Hematološki pregled 3.000,00
Pulmološki pregled sa bronhodilatacijom 4.000,00
Pulmološki pregled sa spirometrijom 4.000,00

 

RADIOLOGIJA
Dopler karotida 3.000,00
Dopler vena i arterija donjih extremiteta 5.000,00
Dopler arterija donjih extremiteta 3.500,00
Dopler vena donjih extremiteta 3.500,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena 2.500,00
Ultrazvuk donjeg abdomena 2.500,00
Ultrazvuk urotrakta 3.000,00
Ultrazvuk bubrega 2.000,00
Ultrazvuk kompletan abdomen 3.500,00
Ultrazvuk dojki 3.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde 2.500,00
Ultrazvuk mekih tkiva 4.000,00

 

PEDIJATRIJA
Pedijatrijski pregled (1 dete) 3.000,00
Pedijatrijski pregled (2 deteta) 4.000,00
Kontrola 1.500,00
Sistematski pregled 5.000,00
Inhalaciona terapija 500,00
Ultrazvuk kukova 3.000,00

 

SESTRINSKE INTERVENCIJE
I.M./I.V. injekcija
500,00
S.C. injekcija
300,00
Infuzija
700,00

 

OSTALO
Konsultacije 2.000,00
Kontrola I
2.500,00
Kontrola II
3.000,00

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad