Cenovnik usluga poliklinike CARDIOS Novi Sad

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram) 4.000,00
Ultrazvuk srca / Ehokardiogram 2.900,00
24h Holter EKG 2.800,00
Holter arterijskog krvnog pritiska 2.500,00
Test opterećenja / Ergometrija 3.000,00
Ehokardiogram + Ergometrija
5.800,00
EKG
500,00
Stres ehokardiografija
8.000,00
CFR test
8.000,00
Operativno mišljenje 3.000,00
Bubble test
6.000,00

 

GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 3.000,00
Gastroskopija (bez anestezije) 7.700,00
Gastroskopija(sa anestezijom) 14.500,00
Kolonoskopija (bez anestezije) 12.000,00
Kolonoskopija (sa anestezijom) 18.500,00
Rektoskopija
3.000,00
Anoskopija 3.000,00
Anoskopija sa intervencijom 5.000,00
PH nalaz 3.000,00

 

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Subspecijalistički pregled
4.000,00
Endokrinološki pregled 3.000,00
Nefrološki pregled 3.000,00
Hematološki pregled 3.500,00
Specijalistički pregled 3.000,00
Specijalistički pregled sa ultrazvukom 5.000,00
Pulmološki pregled sa spirometrijom 4.000,00
Alergološko testiranje
5.000,00
Specijalistički pregled štitne žlezde 3.500,00
Punkcija štitne žlezde 6.500,00

 

RADIOLOGIJA
Dopler karotida 3.000,00
Dopler vena i arterija donjih extremiteta 5.000,00
Dopler arterija donjih extremiteta 3.500,00
Dopler vena donjih extremiteta 3.500,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena 2.500,00
Ultrazvuk donjeg abdomena 2.500,00
Ultrazvuk urotrakta 3.000,00
Ultrazvuk bubrega 2.000,00
Ultrazvuk kompletan abdomen 3.500,00
Ultrazvuk dojki 3.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde 2.500,00
Ultrazvuk mekih tkiva 4.000,00
Ultrazvuk renalnih arterija 4.000,00
Dopler portnog sistema
5.000,00

 

PEDIJATRIJA
Pedijatrijski pregled (1 dete) 3.000,00
Pedijatrijski pregled (2 deteta) 4.000,00
Dečija kontrola 1.500,00
Sistematski pregled dece
5.000,00
Inhalaciona terapija 500,00
Ultrazvuk kukova 3.000,00
Gastroenterološki pregled dece 5.000,00
Eho srca kod dece 4.000,00

 

SESTRINSKE INTERVENCIJE

I.M./I.V. injekcija
500,00
S.C. injekcija
300,00
Infuzija
700,00

 

OSTALO
Konsultacije 2.000,00
Kontrola I
2.500,00
Kontrola II
3.000,00

 

SISTEMATSKI  PREGLEDI  ODRASLIH
Sistematski pregled za žene
12.000,00
Sistematski pregled za muškarce 10.000,00

 

DERMATOVENEROLOGIJA
Tretman tečnim azotom 1.000,00
Tretman male regije tečnim azotom 5.000,00
Tretman srednje regije tečnim azotom 7.000,00
Tretman velike regije tečnim azotom 9.000,00
Male hirurške intervencije do 2 cm 10.000,00
Biopsija kože 3.000,00

 

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad