Cenovnik usluga poliklinike CARDIOS Novi Sad

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram) 4.500,00
Ultrazvuk srca / Ehokardiogram 3.000,00
24h Holter EKG 3.500,00
Holter arterijskog krvnog pritiska 2.500,00
Test opterećenja / Ergometrija 3.500,00
Ehokardiogram + Ergometrija
5.800,00
EKG
500,00
Stres ehokardiografija
9.000,00
CFR test
8.000,00
Operativno mišljenje 3.000,00
Bubble test
6.000,00
Mali kardiološki paket
6.500,00
Veliki kardiološki paket
13.000,00

 

GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 3.500,00
Gastroskopija (bez anestezije) 10.000,00
Gastroskopija(sa anestezijom) 16.500,00
Kolonoskopija (bez anestezije) 16.000,00
Kolonoskopija (sa anestezijom) 22.500,00
Rektoskopija
5.000,00
Anoskopija 5.000,00
Anoskopija sa intervencijom 7.000,00
Gastroskopija i kolonoskopija sa anestezijom
30.000,00

 

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Subspecijalistički pregled
4.000,00
Internistički  pregled
3.500,00
Nefrološki pregled 3.500,00
Hematološki pregled 4.000,00
Specijalistički pregled 3.500,00
Specijalistički pregled sa ultrazvukom 5.000,00
Punkcija štitne žlezde 7.200,00
Pulmološki pregled 3.500,00
Pulmološki pregled sa spirometrijom 4.000,00
Pulmološki pregled sa bronhodilatacijom 4.500,00
Alergološko testiranje
5.000,00

 

RADIOLOGIJA
Dopler karotida 3.000,00
Dopler vena i arterija donjih extremiteta 5.000,00
Dopler arterija donjih extremiteta 3.500,00
Dopler vena donjih extremiteta 3.500,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena 2.500,00
Ultrazvuk donjeg abdomena 2.500,00
Ultrazvuk urotrakta 3.000,00
Ultrazvuk bubrega 2.000,00
Ultrazvuk kompletan abdomen 3.500,00
Ultrazvuk dojki 3.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde 2.500,00
Ultrazvuk mekih tkiva 4.000,00
Ultrazvuk renalnih arterija 4.000,00
Dopler portnog sistema
5.000,00
Dopler vena i arterija gornjih ekstremiteta 5.000,00
Dopler vena gornjih ekstremiteta 3.500,00
Dopler vena gornjih ekstremiteta 3.500,00

 

PEDIJATRIJA
Pedijatrijski pregled (1 dete) 4.000,00
Pedijatrijski pregled (2 deteta) 5.000,00
Dečija kontrola 2.000,00
Sistematski pregled dece
5.000,00
Inhalaciona terapija 500,00
Ultrazvuk kukova 3.000,00
Imunizacija
1.500,00
Gastroenterološki pregled dece 7.000,00
Gastroenterološka kontrola dece 5.000,00
Kardiološki pregled dece 4.000,00
Pulmološki pregled dece sa spirometrijom 4.500,00

 

SESTRINSKE INTERVENCIJE

I.M./I.V. injekcija
500,00
S.C. injekcija
300,00
Infuzija
700,00
Infuzija sa terapijom 1.000,00
Plasiranje katetera 1.000,00

 

OSTALO
Konsultacije 2.000,00
Kontrola I
2.500,00
Kontrola II
3.000,00

 

SISTEMATSKI  PREGLEDI  ODRASLIH
Sistematski pregled za žene
12.000,00
Sistematski pregled za muškarce 10.000,00

 

PREGLED KONSULTANATA
Dermatološki pregled 3.500,00
Tretman tečnim azotom 1.000,00
Tretman male regije tečnim azotom 5.000,00
Tretman srednje regije tečnim azotom 7.000,00
Tretman velike regije tečnim azotom 9.000,00
Male hirurške intervencije do 2 cm 10.000,00
Biopsija kože 3.000,00
Specijalistički pregled sa psihoterapijom 3.500,00

 

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad