Cenovnik usluga ordinacije CARDIOS Novi Sad

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram) 3.300,00
Ultrazvuk srca / Ehokardiogram 2.900,00
24h Holter EKG 2.800,00
Holter arterijskog krvnog pritiska 2.500,00
Test opterećenja / Ergometrija 3.000,00
Dopler krvnih sudova vrata 3.000,00
Dopler krvnih sudova nogu 3.500,00

 

GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 3.000,00
Gastroskopija (bez anestezije) 7.700,00
Gastroskopija(sa anestezijom) 14.500,00
Kolonoskopija (bez anestezije) 12.000,00
Kolonoskopija (sa anestezijom) 18.500,00
Rektoskopija / Anoskopija
3.000,00
Lečenje hemoroida
2.000,00
PH nalaz 3.000,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena + bubrezi 2.500,00
Ultrazvuk donjeg i gornjeg abdomena 3.500,00

 

ENDORKINOLOGIJA
Endokrinološki pregled 3.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde
2.500,00

 

NEFROLOGIJA
Nefrološki pregled 3.000,00
Ultrazvuk urotrakta (bubrezi, mokraćna bešika, prostata) 2.500,00

 

HEMATOLOGIJA
Hematološki pregled 3.000,00

 

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad