Cenovnik usluga poliknike CARDIOS Novi Sad

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram) 3.300,00
Ultrazvuk srca / Ehokardiogram 2.900,00
24h Holter EKG 2.800,00
Holter arterijskog krvnog pritiska 2.500,00
Test opterećenja / Ergometrija 3.000,00
Ergo + Eho
5.800,00
Dopler krvnih sudova nogu 3.500,00
Dopler krvnih sudova noge 2.000,00
Dopler karotida 3.000,00
Operativno mišljenje
3.000,00

 

GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 3.000,00
Gastroskopija (bez anestezije) 7.700,00
Gastroskopija(sa anestezijom) 14.500,00
Kolonoskopija (bez anestezije) 12.000,00
Kolonoskopija (sa anestezijom) 18.500,00
Rektoskopija / Anoskopija
3.000,00
Lečenje hemoroida
2.000,00
PH nalaz 3.000,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena + bubrezi 2.500,00
Ultrazvuk donjeg i gornjeg abdomena 3.500,00

 

ENDORKINOLOGIJA
Endokrinološki pregled 3.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde
2.500,00

 

NEFROLOGIJA
Nefrološki pregled 3.000,00
Ultrazvuk urotrakta (bubrezi, mokraćna bešika, prostata) 2.500,00
Ultrazvuk bubrega
2.000,00

 

HEMATOLOGIJA
Hematološki pregled 3.000,00

 

OSTALO
Konsultacije 2.000,00
Kontrola I
2.500,00
Kontrola II
3.000,00

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad