Cenovnik usluga poliklinike CARDIOS Novi Sad

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram) 6.500,00
Ultrazvuk srca / Ehokardiogram 4.000,00
24h Holter EKG 4.500,00
Holter arterijskog krvnog pritiska 3.000,00
Test opterećenja / Ergometrija 4.500,00
Ehokardiogram + Ergometrija
7.000,00
EKG
500,00
Stres ehokardiografija
12.000,00
CFR test
9.000,00
Operativno mišljenje 4.000,00
Bubble test
7.000,00
Internistički pregled sa ultrazvukom srca
6.500,00
Mali kardiološki paket
8.500,00
Veliki kardiološki paket
16.500,00
Kardiološka kontrola I (do 3 meseca) 3.000,00
Kardiološka kontrola II (3-6 meseci) 3.500,00
Kardiološka kontrola III (6-12 meseci) 4.500,00

 

GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 5.000,00
Gastroenterološka kontrola I (do 3 meseca) 3.000,00
Gastroenterološka kontrola II (3-6 meseci) 3.500,00
Rektoskopija – pregled rektuma 7.000,00
Anoskopija – pregled analnog kanala cena 7.000,00

 

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Subspecijalistički pregled
5.500,00
Subspecijalistički pregled sa doplerom 7.000,00
Internistički  pregled
4.500,00
Nefrološki pregled 5.000,00
Hematološki pregled 5.500,00
Kontrola hematologa 4.500,00
Specijalistički pregled 5.000,00
Specijalistički pregled sa ultrazvukom 6.500,00
Endokrinološki pregled 5.000,00
Punkcija štitne žlezde 9.500,00
Pulmološki pregled 5.000,00
Pulmološki pregled sa spirometrijom 6.000,00
Pulmološki pregled sa bronhodilatacijom 6.500,00
Alergološko testiranje
5.500,00
Pregled nefrologa-imunologa
(Akcija: 20% popusta)
7.000,00
(5.600,00)
Kontrola nefrologa-imunolog 5.000,00
Kontrola I specijalista (unutar 1,5 meseca) 3.000,00
Kontrola II specijalista (unutar 1,5-3 meseca) 3.500,00
Kontrola III specijaliste sa ultrazvukom (3-12 meseci) 5.000,00
Kućna poseta (internista) u Novom Sadu
7.000,00
Kućna poseta (internista) u prigradskom naselju 10.000,00

 

RADIOLOGIJA
Dopler karotida 4.000,00
Transkranijalni dopler 4.000,00
Dopler vena i arterija donjih extremiteta 5.500,00
Dopler arterija donjih extremiteta 4.000,00
Dopler vena donjih extremiteta 4.000,00
Dopler vena i arterija gornjih ekstremiteta 5.500,00
Dopler arterija gornjih ekstremiteta 4.000,00
Dopler vena gornjih ekstremiteta 4.000,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena
(Akcija: 20% popusta)
4.000,00
(3.200,00)
Ultrazvuk donjeg abdomena 3.500,00
Ultrazvuk urotrakta 3.500,00
Ultrazvuk bubrega 3.000,00
Ultrazvuk kompletan abdomen
(Akcija: 20% popusta)
4.500,00
(3.600,00)
Ultrazvuk dojki 4.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde 3.500,00
Ultrazvuk mekih tkiva 4.000,00
Ultrazvuk renalnih arterija 5.000,00
Dopler portnog sistema
5.000,00

 

PEDIJATRIJA
Pedijatrijski pregled (1 dete) 5.000,00
Pedijatrijski pregled (2 deteta) 6.000,00
Dečija kontrola 2.500,00
Dečija kontrola (dva deteta) 3.000,00
Sistematski pregled dece
6.000,00
Sistematski pregled dece (dva deteta) 8.000,00
Inhalaciona terapija 500,00
Ultrazvuk kukova 3.500,00
Imunizacija
1.500,00
Gastroenterološki pregled dece 8.000,00
Gastroenterološka kontrola dece 5.000,00
Kardiološki pregled dece 6.000,00
Pulmološki/Alergološki pregled dece 5.500,00
Pulmološki pregled dece sa spirometrijom 6.000,00
Pulmološki pregled dece sa bronhodilatacijom 6.500,00
Alergološki pregled dece sa alergotestom 6.000,00
Dečija kontrola pulmologa/alergologa (unutar mesec dana) 3.500,00

 

SESTRINSKE INTERVENCIJE
I.M./I.V. injekcija
500,00
S.C. injekcija
300,00
Infuzija
1.000,00
Infuzija sa terapijom 1.500,00
Plasiranje katetera 1.500,00
Spirometrija 1.000,00

 

OSTALO
Konsultacije (u okviru 2 nedelje)
2.500,00
Kontrola I
3.000,00
Kontrola II
3.500,00
Kontrola III (kardiolog) 4.500,00
Kontrola III (sa ultrazvukom) 5.000,00

 

SISTEMATSKI  PREGLEDI  ODRASLIH
Sistematski pregled za žene
15.000,00
Sistematski pregled za muškarce 15.000,00
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]