Cenovnik usluga poliklinike CARDIOS Novi Sad

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram) 5.500,00
Ultrazvuk srca / Ehokardiogram 3.500,00
24h Holter EKG 4.000,00
Holter arterijskog krvnog pritiska 3.000,00
Test opterećenja / Ergometrija 4.000,00
Ehokardiogram + Ergometrija
6.500,00
EKG
500,00
Stres ehokardiografija
10.000,00
CFR test
8.000,00
Operativno mišljenje 3.500,00
Bubble test
6.000,00
Internistički pregled sa ultrazvukom srca
5.500,00
Mali kardiološki paket
8.500,00
Veliki kardiološki paket
15.500,00
Post covid paket 15.500,00

 

GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 4.000,00

 

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Subspecijalistički pregled
4.500,00
Internistički  pregled
4.000,00
Nefrološki pregled 4.000,00
Hematološki pregled 4.500,00
Specijalistički pregled 4.000,00
Specijalistički pregled sa ultrazvukom 5.500,00
Punkcija štitne žlezde 7.500,00
Pulmološki pregled 4.000,00
Pulmološki pregled sa spirometrijom 4.500,00
Pulmološki pregled sa bronhodilatacijom 5.000,00
Alergološko testiranje
5.000,00
Endokrinološki pregled 4.000,00
Specijalistički pregled sa doplerom 6.000,00

 

RADIOLOGIJA
Dopler karotida 3.500,00
Dopler vena i arterija donjih extremiteta 5.000,00
Dopler arterija donjih extremiteta 3.500,00
Dopler vena donjih extremiteta 3.500,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena 2.500,00
Ultrazvuk donjeg abdomena 2.500,00
Ultrazvuk urotrakta 3.000,00
Ultrazvuk bubrega 2.000,00
Ultrazvuk kompletan abdomen 3.500,00
Ultrazvuk dojki 3.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde 3.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva 4.000,00
Ultrazvuk renalnih arterija 4.000,00
Dopler portnog sistema
5.000,00
Dopler vena i arterija gornjih ekstremiteta 5.000,00
Dopler vena gornjih ekstremiteta 3.500,00
Dopler vena gornjih ekstremiteta 3.500,00
Transkranijalni dopler 3.500,00

 

PEDIJATRIJA
Pedijatrijski pregled (1 dete) 4.000,00
Pedijatrijski pregled (2 deteta) 5.000,00
Dečija kontrola 2.000,00
Sistematski pregled dece
5.000,00
Inhalaciona terapija 500,00
Ultrazvuk kukova 3.000,00
Imunizacija
1.500,00
Gastroenterološki pregled dece 7.000,00
Gastroenterološka kontrola dece 5.000,00
Kardiološki pregled dece 5.000,00
Pulmološki pregled dece sa spirometrijom 4.500,00
Dečija kontrola (dva deteta) 3.000,00
Sistematski pregled dece (dva deteta) 7.000,00
Alergološki pregled dece sa alergotestom 6.000,00
Pulmološki/Alergološki pregled dece 4.000,00
Pulmološki pregled dece sa bronhodilatacijom 5.000,00
Dečija kontrola pulmologa/alergologa (unutar mesec dana) 3.000,00

 

SESTRINSKE INTERVENCIJE

 

I.M./I.V. injekcija
500,00
S.C. injekcija
300,00
Infuzija
1.000,00
Infuzija sa terapijom 1.500,00
Plasiranje katetera 1.500,00
Spirometrija 1.000,00

 

OSTALO
Konsultacije 2.500,00
Kontrola I
3.000,00
Kontrola II
3.500,00

 

SISTEMATSKI  PREGLEDI  ODRASLIH
Sistematski pregled za žene
14.000,00
Sistematski pregled za muškarce 12.000,00

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa