Cenovnik usluga poliknike CARDIOS Novi Sad

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram) 3.300,00
Ultrazvuk srca / Ehokardiogram 2.900,00
24h Holter EKG 2.800,00
Holter arterijskog krvnog pritiska 2.500,00
Test opterećenja / Ergometrija 3.000,00
Ergo+Eho 5.800,00
Operativno mišljenje 3.000,00

 

GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 3.000,00
Gastroskopija (bez anestezije) 7.700,00
Gastroskopija(sa anestezijom) 14.500,00
Kolonoskopija (bez anestezije) 12.000,00
Kolonoskopija (sa anestezijom) 18.500,00
Rektoskopija
3.000,00
Anoskopija 3.000,00
Anoskopija sa intervencijom 5.000,00
PH nalaz 3.000,00

 

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Endokrinološki pregled 3.000,00
Nefrološki pregled 3.000,00
Hematološki pregled 3.000,00
Pulmološki pregled sa bronhodilatacijom 4.000,00
Pulmološki pregled sa spirometrijom 4.000,00

 

RADIOLOGIJA
Dopler krvnih sudova nogu 3.500,00
Dopler krvnih sudova noge 2.000,00
Dopler karotida 3.000,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena 2.500,00
Ultrazvuk donjeg abdomena 2.000,00
Ultrazvuk urotrakta 3.000,00
Ultrazvuk bubrega 2.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde 2.500,00
Ultrazvuk dojki 3.000,00
Ultrazvuk Abd 3.500,00
Dopler vena i arterija nogu 5.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva 4.000,00

 

PEDIJATRIJA
Pedijatrijski pregled (1 dete) 3.000,00
Pedijatrijski pregled (2 deteta) 4.000,00
Kontrola 1.500,00
Sistematski pregled 5.000,00
Inhalaciona terapija 500,00
Ultrazvuk kukova 3.000,00

 

OSTALO
Konsultacije 2.000,00
Kontrola I
2.500,00
Kontrola II
3.000,00

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad