Pulmologija

Pulmologija Novi Sad - Cardios Novi SadPulmologija je grana medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratornog (disajnog) sistema.

Sa sve većim tehnološkim razvojem , te pojavom većeg broja fabrika dolazi do sve većeg zagađenja vazduha. Ako se tome dodaju još i loše navike (pušenje, slaba fizička aktivnost i sl.) kao i bakterije i virusi, kojih je sve više u vazduhu, onda postaje jasno zašto se sve više ljudi javlja sa tegobama respiratornog (disajnog) sistema. Sve navedeno predstavlja uzročnike oboljevanja od plućnih bolesti i zahtevaju tretman pulmologa.

Pregledom lekara specijaliste pneumoftiziologa (pulmologa) procenjuje se funkcionalno stanje respiratornog trakta (disajnog sistema) i na osnovu tegoba i objektivnog nalaza predlažu se neophodne dijagnostičke procedure.

 

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod lekara pulmologa/pneumoftiziloga:

 • Gušenje
 • Otežano disanje, nedostatak vazduha, sviranje u grudima
 • Kašalj (sa ili bez iskašljavanja sadržaja
 • Iskašljavanje krvi
 • Bol, stezanje ili pritisak u grudima (tokom disanja)
 • Malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu

Iz oblasti pulmologije pružamo usluge dijagnostike:

 • Spirometrija
 • Bronhodilatatorni test
 • Alegrološko ispitivanje

U poliklinici Cardios pregled  pulmologa možete zakazati kod:

 • Dr Kristine Tot Vereš – pneumoftiziolog
 • Prof. dr Jelene Stanić – pulmolog-onkolog

Pregled pulmologa možete zakazati putem maila ili telefonom. Kontakt podaci su Vam dostupni na našoj kontakt stranici.

Spirometrija

Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test

Alergološko ispitivanje