Dr Borislav Dolamić

Internista

 

Dr Borislav Dolamić - intenista Novi Sad

“Kada nešto radiš ili radi kako treba, ili nemoj raditi i dopusti to drugome”. Maksima je dr Dolamića, mladog interniste koji je veoma posvećen kardiologiji.

Za njega je kardiologija prva i jedina medicinska ljubav koju čuva, usavršava i još uvek priželjkuje. Do nje se dolazi preko širokog internističkog znanja koje zahteva stalnu nadogradnju svega naučenog.

Izabrao je rad u našoj klinici zbog, kako kaže, ogromne tehničke mogućnosti u vidu odlične medicinske opreme, značajnog iskustva rukovodećeg kadra i osnivača, poštenog odnosa zaposlenih, što sve čini prijatan ambijent u kojem on daje svoj maksimum svakom pacijentu.

To što je danas, postigao je velikim, kako ličnim, tako i porodičnim žrtvovanjem i odricanjem.

Profesionalno ne vidi sebe u drugoj ulozi osim lekara jer je kroz čitavo odrastanje i sazrevanje težio da postane lekar i pomaže ljudima.

U medicini vidi inspiraciju i mogućnost da pomogne drugima, što u njenu budi težnju da iznova postavlja sebi ciljeve i usavršava se.

Dr Dolamić nam poručuje da uvek treba težiti umerenom načinu života i prihvatati i sprovoditi savete lekara.

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad