Dr Siniša Rašić, internista, Novi SadDr Siniša Rašić, rodjen je u Prištini 1976. godine gde je završio osnovne studije medicine na medicinskom fakultetu. Nakon ratnih dešavanja, bombardovanja i egzodusa izvesno vreme radi kao konsultant i prevodilac za medjunarodnu organizaciju  „Lekari sveta“ (Medecins du monde) koja se bavila unapredjenjem zdravlja i pružanja zdravstvenih usluga vulnerabilnim slojevima društva.

Godine 2008. počinje da radi za Dom zdravlja Gračanica, kao lekar na odeljenju Opšte medicine i u službi hitne medicinske pomoći. Nakon postepenog sticanja iskustva 2013. godine upisuje specijalističke studije iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Studije zavrsava 2018. godine sa najvišom ocenom i stiče zvanje specijaliste Interne medicine.

Od 2018. godine radi kao internista na Internom odeljenju Doma zdravlja Gračanica, gde se bavi dijagnostikom i lečenjem internističkih bolesti i poremećaja iz oblasti: kardiologije, pulmologije, endokrinologije, nefrologije, gastroenterologije i ostalih internističkih grana.

Za doktora Rašića Interna medicina nije samo dijagnostika i lecenje bolesti i poremecaja, za njega je to umetnost lečenja, koja se svakim danom, svakim novim iskustvom sve vise i vise nadogradjuje.

Zato  on smatra da njom treba da se bave isključivo „humani  ljudi“, koji su svesni da je u pitanju zaista sveti poziv. Ali naravno da nije dovoljno da lekar poseduje samo tu osobinu, jer pre svega on mora imati adekvatno znanje i iskustvo, kao i sposobnost da isto primeni u praksi.

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa