Asis. dr med. Dmitar Vlahović

Neurolog

 

Dr Dmitar Vlahović - neurologRođen 1990. godine. Zvanje doktora medicine stekao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2016. godine. Iste godine započinje svoje radno iskustvo na Klinici za neurologiju UKCV. Položio je specijalistički ispit 2022. godine i trenutno je zaposlen kao specijalista neurologije na Odeljenju urgentne neurologije Urgentnog Centra UKCV. Od 2021. godine izabran je u zvanje asistenta na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a od 2022. je sekretar katedre. Trenutno je u izradi svoje doktorske disertacije.

Oblasti interesovanja su mu cerebrovaskularne bolesti i opšta neurologija, dok svoje usavršavanje dodatno posvećuje u lečenju najtežih i najzahtevnijih bolesnika u okviru neurointenzivnog lečenja. Svoje znanje je usavršavao je u Londonu, Bernu, Oslu i Ljubljani. Stečenim iskustvom želi da unapredi svakodnevni rad i lečenje bolesnika, pružajući im savremeno znanje. Strastveni je obožavalac upotrebe ultrazvuka u neurologiji, pa u svakodnevnoj praksi koristi dupleks ultrasonografiju za pregled krvnih sudova vrata kao i krvnih sudova mozga.

Svoju akademsku karijeru je započeo za vreme specijalizacije, kada je i više puta nagrađivan na nacionalnim kongresima. Autor je i koautor više naučnih radova. Član je Društva neurologa Srbije i Nacionalnog Udruženja za moždani udar Srbije, kao i evropskog udruženja za moždani udar i Evropske akademije za neurologiju. Učesnik je i predavača nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova.

Mozak je zasigurno najkompleksnija tvorevina, koja vlada svakim organom. Upravo iz tog razloga, lečenje neuroloških oboljenja zahteva temeljan i skrojen pristup svakom bolesniku, dok uspešnost lečenja zavisi od znanja lekara i poverenja koje mu bolesnik ukazuje.

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa