Dr med. Emil Matovina

Specijalista nuklearne medicine

 

Dr Emil Matovina, specijalista nuklearne medicine, Novi SadDr Emil Matovina završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine. Specijalizaciju iz nuklearne medicine započeo je 2012.godine, a specijalistiki ispit je polažio u decembru 2015.

Zaposlen je na Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica od 2009. godine, gde obavlja poslove iz oblasti nuklearne onkologije, kardiologije, endokrinologije, radionuklidne terapije i hibridnog imidžinga.

Tokom rada usavršavao se u većem broju prestižnih ustanova od čega je potrebno izdvojiti boravak u Mount Sinai Medical Center i Presbyterian Hospital, Njujork, Sjedinjene Američke Države(2012.godine) kao i Letnju školu karcinoma štitaste žlezde Marburg, Nemačka (2018.godine).

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa