Dr med. Dijana Filipović

Lekar opšte prakse

 

Dr Dijana Filipović diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1982. godine.  Specijalizaciju iz opšte medicine završila je  na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1992. godine.

Bila je zaposlena u Službi opšte medicine Doma  zdravlja u Novom  Sadu  od 1985. god. do penzionisanja  u Oktobru  2020. godine. Od 1992.radila i  kao mentor za lekare na stažu i lekare na specijalizaciji iz opšte medicine.

Član Srpskog  Lekarskog  Društva , Društva Lekara Vojvodine , Evropske akademije mentora opšte medicine (European Academy of Teachers in General Practice – EURACT) i Svetskog udruženja lekara porodične medicine (World Conference of Family Doctors – WONCA) .

Učesnik je brojnih nacionalnih i internacionalnih kurseva  i  kongresa   opšte medicine.

Autor je i koautor brojnih radova koji su prezentovani na nacionalnim i internacionalnim skupovima.

Za veliki doprinos  radu Sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva  nagrađena je  priznanjem – Diploma – 2018. godine. Takođe dobila  nagradu  za uspešan rad  u okviru delatnosti  Društva lekara Vojvodine , Diploma – 2020. godine.

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa