Prim. dr med. Jelena Tomić

Pedijatar

 

Prim. dr Jelena Tomić - pedijatar alergologDr Jelena Tomić rođena je u Novom Sadu 28.04.1950. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1976. godine.

Nakon obavljenog lekarskog staža radila je dve godine u Domu zdravlja Odžaci, u Zdravstvenoj stanici Ratkovo. 1979. godine prelazi u Dom Zdravlja Beočin, gde radi kao lekar opšte prakse u Dečijem dispanzeru.

Specijalizaciju iz pedijatrije započinje 1981. godine na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Novom Sadu, a završava 1985. godine.

Od 1986. godine radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Novom Sadu, na odeljenju za odojčad i malu decu.

Postdiplomske studije iz alergologije i kliničke imunologije završila je u Zagrebu 1989. godine.

Od 1994. godine radi na Odeljenju za kliničku imunologiju i alergologiju, a od 1995. godine obavlja dužnost šefa odseka za alergologiju. 2001. godine postavljena je za načelnika Odeljenja kliničke imunologije i alergologije Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Od 2010. godine vrši funkciju načelnika službe koja obuhvata kliničku imunologiju, alergologiju i dermatologiju sve do odlaska u penziju 2014. godine.

Publikovala je više naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima kao autor i koautor. Učestvovala je kao saradnik u projektu SIZ-a za naučni rad Vojvodine sa temom “ Primena visokih doza i.v. imunoglobulina u nekim oboljenjima dečijeg uzrasta rezistentnim na standardnu terapiju“. Učestvovala je u edukaciji studenata, specijalizanata iz pedijatrije i specijalizanata iz stručne oblasti alergologija.

Bila je član DLV-SLD, Udruženja pedijatara Jugoslavije i Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije u čijem je radu aktivno učestvovala. Dobitnik je priznanja Udruženja alergologa i kliničkih alergologa (zahvalnica, diploma i povelja) za aktivno učestvovanje i doprinos Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju DLV-SLD. Od 2002. godine na dužnosti je predsednika Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju u dva mandata.

Aktivan je član sekcije DLV-SLD. Učestvuje u radu sekcije i organizaciji brojnih sastanaka.

Zbog svog stručnog rada i unapređenja struke dobila je zvanje primarijus 2003. godine.