Prof. dr sci. med. Stevan Trbojević

Gastroenterolog hepatolog

 

Dr Stevan Trbojević - gastroenterolog-hepatolog Novi SadProfesor dr Stevan Trbojević jedan je od vodećih gastroenterologa na ovim prostorima. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu (1984), na kom je magistriao (1988), a zatim završio specijalizaciju iz interne medicine (1991) i subspecijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije (1994). Doktorirao je na |Medicinskom fakultetu u Foči 2003. godine. Stručno se osposobljavao u domaćim i stranim centrima.

Kliničku praksu je obavljao u KC Vojvodine u Novom Sadu (1986-2000), Univerzitetskoj bolnici u Foči (2001-2008) i UKC Republike Srpske u Banja Luci (2009-…) i poliklinici Cardios u Novom Sadu (2018-…).

Nastavnu i naučnu delatnost je obavljao kao asistent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1986-2000),  zatim na Medicinskom fakultetu u Foči, a potom i kao profesor na istom fakultetu (2001-2018)  i na Medicinskom fakultetu u Banja Luci (2009-…). Bio je odgovorni nastavnik na predmetima Interna medicina, Interna propedevtika i Klinička praksa I i II. Bio je prodekan za nauku i istraživanje na Medicinskom fakultetu u Foči (2003-2006) i prorektor za  nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2007-2016). Bio je koordinator, ili učesnik dvadestak internacionalnih razvojnih projekata u okviru TEMPUS, ERASMIS, FP6, FP7 i HORIZON2020 programa. Obučio je i bio mentor petnaestorici kolega da postanu gastroenterolozi i hepatolozi.

Predsednik je Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, član je Svetske gastroenterološke organizacije (WGO), Svetske endoskopske organizacije (WEO), Evropskog udruženja gastroenterologa i hepatologa (UEG) i član je Evropskog udruženja gastroenteroloških endoskopista (ESGE).

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova i projekata. Glavni istraživač u više kliničkih studija ispitivanja lekova.

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa