Procena zrelosti deteta za polazak u školu

Procena zrelosti deteta za polazak u školu - CardiosOvih dana aktuelan je upis stasale dece u prvi razred osnovne škole. Prema važećim zakonima, u prvi razred osnovne škole upisuju se sva deca koja će od početka školske godine imati najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Procena zrelosti dece vrši se po pravilu u aprilu i maju mesecu, a realizuju je školski psiholozi i pedagozi. Zahvaljujući portalu E-uprava roditeljima je olakšan upis, jer ne nose nikakvu dokumentaciju u školu tom prilikom, već je ovlašćena lica prikupljaju elektronski službenim putem.

Polazak u školu veliki je događaj u životu svakog deteta i porodice. Razvojno, to je prelazak iz jedne u drugu životnu fazu i samim tim je detetu potrebno razumevanje i podrška kako bi se što bolje adaptiralo na školski život. Testiranje za polazak u školu je potencijalno stresno, naročito ako se tako predstavi detetu. Od izuzetne je važnosti da prvi kontakt sa školom detetu bude prijatan, te je na odraslima odgovornsot da ga  mališani tako i dožive. U nastavku teksta pročitajte šta sve obuhvata procena budućih prvaka.

Zrelost deteta je višestruki fenomen i kao takav podrazumeva sagledavanje njegove kognitivne, emotivne i socijalne zrelosti, zdravstveno stanje, razvoj govora i motorike.

U ovom uzrastu očekuje se da je govor u potpunosti razvijen, da dete koristi složene rečenice, razume verbalne naloge, prati i odgovara na temu razgovora, odgovara na postavljena pitanja u vezi sa kraćim tekstom, razume pojam opozita i razume ko vrši   i nad kim se vrši radnja u rečenici. Očekuje se da pravilno izgovara sve glasove i da pravilno drži olovku. Ukoliko dete ide na tretmane kod logopeda, obavezno to naglasite prilikom upisa.

Testovi koji se koriste prilikom upisa u prvi razred su standardizovani, što znači da su isti za svu decu i da su norme, odnosno očekivani rezultati, prilagođeni populaciji dece sa ovih prostora. Ono što je izuzetno važno naglasiti, test nije kvalifikacioni, dete zaista ništa tom prilikom ne polaže, već se u jednoj vedroj i opuštenoj atmosferi procenjuje razvoj njegovih pojedinih funkcija.

Dete pred polazak u prvi razred raspolaže određenim fondom opštih i predškolskih znanja koje će psiholog i pedagog ustanoviti tokom razgovora. Zanimljivim slikovnim materijalom proveriće pažnju, pamćenje, percepciju, kao i trenutni nivo logičkih operacija. Deci su po pravilu svi delovi testa veoma zanimljivi i liče im na igru.

Ukoliko psiholog ustanovi značajna odstupanja od očekivanih miljokaza razvoja, razgovaraće sa roditeljima i uključiti druge stručnjake, kako bi se odredila najoptimalnija strategija za buduće obrazovanje deteta i podršku u školovanju.

Emotivna zrelost deteta je takođe veoma važna. Ona podrazumeva da se dete bez problema odvaja od roditelja određeni broj sati koje će provoditi u školi, da ume da reguliše svoja pozitivna, ali i negativna osećanja na način koji je primeren uzrastu i kolektivu, da ume da prihvati dobronameran savet i kritiku bez burnih i neprilagođenih reakcija.

Socijalna zrelost deteta odnosi se na njegovo funkcionisanje u društvu vršnjaka. Od  budućeg prvaka očekujemo da poznaje pravila dečijih igara i da ih primenjuje, da poznaje osnovna pravila lepog ponašanja i komunikacije, da ume da bude strpljivo i sačeka svoj red, da uživa u društvu drugara i raduje se zajednički provedenom vremenu, da nije nasilno i agresivno, te da ume da kontroliše svoje potrebe i frustracije, shodno uzrastu. Sve ovo su deca već veoma dobro savladala u vrtiću, tako da roditelji ne treba naročito da brinu. U školi će upoznati nove vršnjake i naučiti da funkcioniše u svom odeljenju. Kako bi adaptacija na školski život bila što uspešnija, važno je da roditelji prilikom upisa u školu daju sve relevantne podatke i u jednom iskrenom razgovoru predstave svoje dete onakvim kakvo ono zaista i jeste.

Važan preduslov upisa u prvi razred je i sistematski pregled koji vodi izabrani pedijatar i sa čijom potvrdom se dete upisuje. Obuhvata laboratorijske analize krvi i urina, pregled pedijatra, pregled stomatologa, oftalmologa, logopeda i fizijatra. Takođe, prema Kalendaru vakcinacije, pred polazak u školu, dete će biti revakcinisano MMR i Tetraxim vakcinom. MMR obuhvata zaštitu protiv rubeole, zaušnjaka i malih boginja, dok je Tetraxim zaštita od difterije, tetanusa, dečije paralize i pertusisa, odnosno velikog kašlja. Ukoliko je prilikom sistematskog pregleda preporučeno da se izvrše neki dodatni pregledi ili je dete upućeno na tretmane kod fizijatra, logopeda, defektologa i drugih, važno je da se sa njima krene na vreme, kako bi dete što uspešnije pripremilo za polazak u školu u septembru. U Poliklinici “Cardios” očekuje vas tim izuzetnih pedijatara koji će stručnim sistematskim pregledom proceniti zdravlje vašeg budućeg školarca.

Polazak u školu nije bauk, već je jedanod najlepših događaja u životu svakog deteta. Dete krupnim koracima korača u svoj dalji razvoj, a porodica je najvažnija podrška. Zbog toga je izuzetno važno da pre svega roditelji ne budu pod stresom, da o školi sa detetom razgovaraju iskreno i uvažavajuće, da ga ne zastrašuju i obeshrabruju. Dete treba da krene u školu ne sa osećanjem da se nešto okončalo, već da nešto izuzetno važno, korisno i zanimljivo za njega otpočinje. Srećno u školi, dragi prvaci!

V. Pivnički

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa