Usluge ordinacije CARDIOS Novi Sad

 

Ordinacija Cardios Novi Sad, ordinacija interne medicine i ordinacija za ultrazvuk Novi Sad pruža usluge iz sledećih oblasti:

Kardiologija

Kardiološki pregled

Ultrazvuk srca/Ehokardiogram

24h Holter EKG

Holter arterijskog krvnog pritiska

Test opterećenja/Ergometrija

Dopler krvnih sudova vrata

Holter krvnih sudova nogu

 

Gastroenterologija

Gastroenterološki pregled

Ultrazvuk abdomena

Gastroskopija

Kolonoskopija

Rektoskopija

Anoskopija

 

Endokrinologija

Endokrinološki pregled

Ultrazvuk štitne žlezde

 

Dermatologija

Dermatološki pregled

 

Nefrologija

Nefrološki pregled

Ultrazvučni pregled bubrega

Kolor dopler ultrazvuk renalnih arterija

 

Hematologija

Hematološki pregled

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad