Usluge poliklinke CARDIOS Novi Sad

 

Poliklinika Cardios Novi Sad, u čijem sastavu posluju ordinacija interne medicine, ordinacija radiologije i ordinacija za pedijatriju pruža usluge iz sledećih oblasti:

Kardiologija

Kardiološki pregled

Ultrazvuk srca/Ehokardiogram

24h Holter EKG

Holter arterijskog krvnog pritiska

Test opterećenja/Ergometrija

Stres ehokardiogram

 

 

Pulmologija

Pulmološki pregled

Spirometrija

Alergološko testriranje

 

 

Gastroenterologija

Gastroenterološki pregled

Gastroskopija

Kolonoskopija

Rektoskopija

Anoskopija

 

 

Endokrinologija

Endokrinološki pregled

Ultrazvuk štitne žlezde

 

 

Nefrologija

Nefrološki pregled

Ultrazvučni pregled bubrega

Kolor dopler ultrazvuk renalnih arterija

 

Hematologija

Hematološki pregled

 

Radiologija

Dopler krvnih sudova vrata

Dopler krvnih sudova (vena i arterija) donjih ekstremiteta

Ultrazvuk štitne žlezde

Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk abdomena 

Ultrazvuk mekih tkiva

Kolor dopler ultrazvuk renalnih arterija  

 

 

Pedijatrija

Pedijatrijski pregled

Sistematski pregled dece