Usluge poliklinke CARDIOS Novi Sad

 

Poliklinika Cardios Novi Sad, u čijem sastavu posluju ordinacija interne medicine, ordinacija radiologije i ordinacija za pedijatriju pruža usluge iz sledećih oblasti:

Kardiologija

Kardiološki pregled

Ultrazvuk srca/Ehokardiogram

24h Holter EKG

Holter arterijskog krvnog pritiska

Test opterećenja/Ergometrija

Dopler krvnih sudova vrata

Holter krvnih sudova nogu

 

Pulmologija

Postavljanje dijganoze bronhijalne astme, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), plućne fibroze

Praćenje toka bolesti i odgovora na terapiju

Procena mogućnosti operativnog zahvata

 

Gastroenterologija

Gastroenterološki pregled

Ultrazvuk abdomena

Gastroskopija

Kolonoskopija

Rektoskopija

Anoskopija

 

Endokrinologija

Endokrinološki pregled

Ultrazvuk štitne žlezde

 

Dermatologija

Dermatološki pregled

 

Nefrologija

Nefrološki pregled

Ultrazvučni pregled bubrega

Kolor dopler ultrazvuk renalnih arterija

 

Hematologija

Hematološki pregled

 

Radiologija

Kolor dopler krvnih sudova vrata

Kolor dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta

Ultrazvučni pregled (ultrazvuk) štitne žlezde

Ultrazvučni pregled (ultrazvuk) dojki i pazušnih regija

Ultrazvučni pregled (ultrazvuk) abdomena

Ultrazvučni pregled (ultrazvuk) urotrakta

Ultrazvučni pregled (ultrazvuk)  bubrega

Pedijatrija

Pedijatrijski pregled

Sistematski pregled dece

Lečenje dece

Secured By miniOrange

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad