Dr med. Tatjana Maričić

Pedijatar

 

Dr Tatjana Maričić, pedijatarDr Tatjana Maričić završila je Medicinski fakultet u Beogradu. Po završetku osnovnih studija radno iskustvo stiče radom u Zdravstvenoj stanici Hrtkovci, potom u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva kao lekar opšte medicine. Specijalizaciju iz pedijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Dalje radno iskustvo stiče radeći u DZ Ruma. Od 2015. godine radila je u Službi za zdravstvenu zaštitu školske dece, a od 2019. godine u Službi za zaštitu predškolske dece. 

Od aprila 2022. godine zaposlena je u Službi za zdravstvenu zaštitu dece DZ Novi Sad.

Učesnik je brojnih kongresa iz oblasti opšte medicine i pedijatrije u zemlji i inostranstvu.

Sertifikovani učesnik Škole ultrazvuka razvojnog poremećaja kuka.

U Domu zdravlja Ruma obavljala je i poslove:  Načelnika Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Koordinatora za akreditaciju DZ “Ruma”, člana Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta rada, člana Komisije za proveru stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika, člana Stručnog tima za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, kao i člana radne grupe za reviziju Strateškog plana opštine Ruma 2010.-2020. za unapređenje društvenih delatnosti – oblast zdravstvo.

Za svoj rad nagrađena priznanjem Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva – Zahvalnica –2013 godine.

Član Udruženja pedijatara Srbije, Srpskog lekarskog društva.

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa