Dr Ljubica Dražić

Radiolog

 

Dr Ljubica Dražić, radiologDr Ljubica Dražić se bavi klasičnom rentgen dijagnostikom, ultrazvučnom dijagnostikom bolesti abdomena, male karlice, vrata I mekih tkiva, mamografskom I ultrazvučnom dijagnostikom patologije dojke više od 20 godina i ultrazvučnom dijagnostikom oboljenja koštano-zglobnog sistema više od 5 godina.

Član je Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine, Udruženja radiologa Srbije, Srpskog senološkog društva, Evropskog udruženja radiologa I Evropskog udruženja muskuloskeletne radiologije.

Učesnik je od 2000. skoro svih nacionalnih kongresa radiologa i više puta Evropskog konresa radiologa.

Podpredsednik je Radiloške sekcije Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine.