Osteoporoza

Osteoporoza - Cardios Novi SadŠta je osteoporoza?

Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju, progresivnog  toka. Od osteoporoze boluje 8-10% svetske populacije.

 

Simptomi osteoporoze:

 • Prelom kosti
 • Bol u kostima, zglobovima, mišićima
 • Pogrbljenost
 • Gubitak telesne visine više od 4 cm.

 

Faktori rizika:

 • Pol i rasa (žene bele rase češće obolevaju)
 • Godine starosti (koštana masa opada sa godinama, naročito posle menopauze)
 • Nasledni factor
 • Rana menopauza  (pre 45. godine života)
 • Pušenje cigareta i konzumiranje alkoholnih pica
 • Fizička neaktivnost
 • Ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D
 • Dugotrajna imobilizacija i nepokretnost
 • Poremećaj funkcije štitaste žlezde (hipertireoza) i paraštitaste žlezde
 • Hronične bubrežne bolesti
 • Uzimanje određenih lekova (hormoni, kortikosteroidi, lekovi protiv epilepsije)

 

Dijagnostika:

 • Merenje koštane mineralne gustine DEXA metodom

 

Prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije, treba uraditi merenje koštane mineralne gustine DEXA metodom, koja je zlatni standard za rano otkrivanje osteoporoze.

 

Lečenje:

 • Preparati koji sadrže kalcijum i Vitamin D u terapijskim dozama
 • Bisfosfonati — lekovi koji usporavaju razgrađivanje i gubitak koštane mase (tj resorpciju)
 • Kalcitonin —  hormon štitaste žlezde koji, zajedno sa paratiroidnim hormonom, pomaže u regulaciji koncentracija kalcijuma u telu. Sintetički kalcitonin se ponekad preporučuje za tretman osteoporoze.
 • Blaga svakodnevna fizička aktivnost je neophodna.

Developed by PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad